Archive for 27 ខែ​មីនា 2012

រដ្ឋាករទឹកបានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃជាង៦ ០០០រៀល ក្នុងមួយហ៊ុន

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (SECC) បានឯកភាពជាចុងក្រោយលើតម្លៃនៃការបោះផ្សាយមូលបត្រលក់ជាលើក ដំបូង(IPO) របស់រដ្ឋាករទឹកភ្នំពេញ (PPWSA) ក្នុងតម្លៃ ៦ ៣០០រៀលក្នុងមួយហ៊ុន ខណៈ PPWSA មានគោលដៅបង្កើនទុនពី ១៣លាន ទៅ ២០,៤លានដុល្លារពីការលក់ភាគហ៊ុនជាង១៣លានហ៊ុននៅក្នុងផ្សារ ហ៊ុនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា។

មន្ត្រី និងអ្នកមកពីក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបានឲ្យដឹងថា ជាមួយនឹងប៊ុកបៀលឌីង ដែលបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា មានដំណើរការល្អ ថ្ងៃជួញដូរនៅក្នុងផ្សារហ៊ុន នឹងអនុវត្តតាមការគ្រោងទុក។

សេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយដោយ SECC បង្ហាញថា អ្នកចូលរួមជាង៨០០នាក់ បានចូលរួមក្នុងដំណើរការ ប៊ុកបៀលឌីង ក្នុងនោះវិនិយោគិនប្រហែល៥១៦នាក់ ទទួលជោគជ័យដោយកំណត់តម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺ៦ ៣០០រៀល ក្នុងមួយហ៊ុន។

លោក ម៉ិញ បានកុសល អគ្គនាយក SECC ប្រាប់ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួនបានយល់ស្របតម្លៃសម្រាប់ PPWSA កាលពីថ្ងៃទី២១។ លោកថ្លែងថា៖ «ជាការពិតណាស់ចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុង ប៊ុកបៀលឌីង បង្ហាញឲ្យឃើញថា អាចទទួលយកបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើង ដោយសារដំណើរការនេះទទួលបានការចូលរួមជាច្រើនពីវិនិយោគិន ក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក»។

លោកបន្តថា តាមលក្ខខណ្ឌទិញលក់តម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងតិច ២០០នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនមិនឲ្យលើសពី១ភាគរយនៃភាគហ៊ុនសរុប។ ម្យ៉ាងវិញទៀត២០ភាគរយនៃភាគហ៊ុនសរុប បម្រុងទុកសម្រាប់វិនិយោគក្នុងស្រុក ហើយ៨០ភាគរយសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងក្នុង និងក្រៅស្រុក។ លោក ម៉ិញ បានកុសល លើកឡើងថា៖ «យើងសង្កេតឃើញថា វិនិយោគិនក្នុងស្រុក បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការ ប៊ុកបៀលឌីង ដូច្នេះមានន័យថា ប្រជាជន យល់ច្បាស់អំពីទីផ្សារមូលធនថ្មី»។

លោក Han Kyung Tae នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រតុងយ៉ាងស៊ីឃ្យូរីធី(ឃែមបូឌា )ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្ររបស់ PPWSA បានប្រាប់ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា តម្លៃភាគហ៊ុនត្រូវបានកំណត់បន្ទាប់ពីមានការចាប់អារម្មណ៍ពី វិនិយោគិនដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ ប៊ុកបៀលឌីង។ លោកថ្លែងថា៖ «តាមដែលខ្ញុំយល់ វិនិយោគិនជាច្រើន បានកំណត់តម្លៃខ្ពស់បំផុត ៦ ៣០០រៀល ដោយសារពួកគេចង់បានភាគហ៊ុនទាំងនោះ។ ខ្ញុំគិតថា វិនិយោគិនជាច្រើនដឹងច្បាស់ណាស់»។

លោក Han Kyung Tae បានលើកឡើងថា៖ «មនុស្សជាង ៨០០នាក់ ច្រើនជាងការរំពឹងទុករបស់យើងទៅទៀត ដោយសារវាគ្រាន់តែ ប៊ុកបៀលឌីង ប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំគិតថា ដោយសារតែលទ្ធផលដំណើរការទៅល្អ មនុស្សកាន់តែច្រើន នឹងចូលរួមក្នុងការទិញភាគហ៊ុន ចាប់ពីសប្តាហ៍នេះទៅ»។

លោក ស្វាយ ហៃ ប្រធានមូលបត្រធនាគារអេស៊ីលីដា ជាឈ្មួញជើងសា បានស្នើឲ្យវិនិយោគិនដែលជោគជ័យ និងមិនបានជោគជ័យ រួមទាំងសាធារណជន ចូលរួមក្នុងការទិញ ប្រសិនបើពួកគេចង់ទិញភាគហ៊ុន។ លោកបន្តថា៖ «អ្នកចូលរួមដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុង ប៊ុកបៀលឌីង មិនមែនមានន័យថា ពួកគេអាចទិញបានឡើយ ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការទិញ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានអាទិភាពជាងអ្នកផ្សេង»។

លោក Han Kyung Tae ជាអ្នកធានាទិញមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែរនោះ ឲ្យដឹងថា ពួកគេកំពុងមានដំណើរការល្អសម្រាប់ IPO លើកទីពីរ តែលោកបានបដិសេធផ្តល់ពេលវេលាជាក់លាក់៕