រដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ បង្ហាញពី ឧត្តមភាព នៃការវិនិយោគ របស់ខ្លួន

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) បង្ហាញឧត្តមភាព របស់ខ្លួន ដើម្បីទាក់ទាញ នូវវិនិយោគិន នៅគ្រាដែលខ្លួន បោះ ជំហានចូលទីផ្សារមូលបត្រ ដោយនឹងបោះផ្សាយ លក់ភាគហ៊ុន របស់ខ្លួន រហូតដល់ទៅ ១៣ លានហ៊ុន ។

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ អគ្គនាយក PPWSA  លោក សុនចាន់ បានប្រកាសដំណើរការ ធ្វើប៊ុកបៀលឌីង (កំណត់ថ្លៃលក់មូល បត្រ) និង ធ្វើបទបង្ហាញ ពីបច្ចុប្បភាព អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន រួមទាំងគោលដៅធំៗ របស់ខ្លួន នៅពេលអនាគត ។

លោកអគ្គនាយក ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញ ពីដំណើការរបស់ PPWSA  ថា PPWSA ជាសហគ្រាសរបស់រដ្ឋ ដែលទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ផ្តាច់មុខ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់កំណើតតាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៥ ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ PPWSA  មានមូលធនជាង ១១៤ លានដុល្លារអាមេរិក មានបុគ្គលិកសរុប ៦០២ នាក់ ។

លោកនិយាយថា “ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ ជាសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ទឹកមួយ ឈានមុខគេនៅទ្វីប អាស៊ី។ រដ្ឋាករទឹក របស់យើង ស្ថិត ក្នុងក្របខណ្ឌ នៃសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ទឹក នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និង សហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់ទឹក នៃទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នេះជាគុណភាព ដែល គេវាយតម្លៃរដ្ឋាករទឹករបស់យើង ” ។

លោកបន្តថា បច្ចុប្បន្នរោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាតរបស់ PPWSA មានចំនួន ៣ ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត បាន ៩០ភាគរយ នៃសំណូមពរ អ្នកប្រើប្រាស់ របស់ប្រជាជននៅភ្នំពេញ ហើយបច្ចុប្បន្ន PPWSA កំពុងសាងសង់រោងចក្រ ផលិតទឹកស្អាតមួយទៀត នៅសង្កាត់និរោធន៍ ខណ្ឌមានជ័យ ជំហានទី ១ និងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៣ និងជំហានទី២ ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ នៅឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានសមត្ថ ភាពផលិតបាន ២៦០ ម៉ែត្រគូប ក្នុងមួយថ្ងៃ ។

លោកបន្តថា “យើងបានបង្កើនសមត្ថភាព ផលិតកម្មឆ្លើយតបទៅនឹង តម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ដោយនៅ ឆ្នាំ១៩៩៣យើងមានតែ ៦៥ ពាន់ ម៉ែត្រគូប ក្នុងមួយថ្ងៃ តែបច្ចុប្បន្ននេះ យើងមានសមត្ថភាព ៣៣០ពាន់ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយក្នុងឆ្នាំក្រោយ យើងនឹងមានសមត្ថ ភាពដល់ ៤៦០ ពាន់ម៉ែត្រគូប នៅពេលដែលបើក ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រ ផលិតទឹកនិរោធន៍”។

សម្រាប់អតិថិជន ដែលប្រើប្រាស់ទឹកពី PPWSA  គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១០ មាន ២០ ម៉ឺនបណ្តាញ ។ អត្រាបាត់បង់ទឹក បានធ្លាក់ចុះពី ៧២ ភាគរយនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ត្រឹមតែ ៥,៨៥ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ហើយអត្រាប្រមូល ប្រាក់ថ្លៃទឹក មានលើសពី ៩៩ ភាគរយ។

លោក ឯក សុនចាន់ មានសុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់រាជធានីភ្នំពេញ ដែលចេះតែរីកធំឡើងៗ ដោយមានការសាងសង់ ផ្ទះស្នាក់ នៅ ទីក្រុងរណប បុរី តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើម ដែល ចំនួនប្រជាជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចេះបន្តកើនឡើង។ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកើន ឡើងនេះធ្វើទីផ្សារ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទឹករបស់ PPWSA ក៏កើនឡើងផងដែរ ។ “ប្រជាជនកើនឡើងច្រើន អ្នកប្រើប្រាស់ទឹកក៏កើនឡើង ដែរ ។ បើអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកច្រើន ធុរកិច្ចរបរស់យើង ក៏នៅតែមិនចប់ដែរ” ។

បើតាមរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ PPWSA ក្នុងរយៈពេលនៅ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានកើនឡើងជា ជាបន្តបន្ទាប់ ។ នៅឆ្នាំ២០០៩ ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ PPWSA មានចំនួន ២៦.៩៣៣.៧៣០ ពាន់រៀល ប្រាក់ចំណេញនេះ បានកើនឡើងដោយក្នុងឆ្នាំ២០១០ មានចំនួន ៣០.៥០៦.៣៥២ ពាន់រៀល ហើយនៅឆ្នាំ២០១១ ត្រឹមរយៈ ៩ ខែ ប្រាក់ចំណេញរបស់ PPWSA មានចំនួន ២២.៨៤១.៦២៦ ពាន់រៀល ។

PPWSA  នឹងដាក់លក់ភាគហ៊ុន របស់ខ្លួនចំនួន ១៣.0៤៥.៩៧៥ ហ៊ុន ក្នុងមួយហ៊ុន ចន្លោះពី ៤.០៥០រៀល ទៅ ៦.៣៥០ រៀល ឬពី ១ ដុល្លារ ទៅ ១,៥៧ ដុល្លារ ដែលអាចប្រមូលដើមទុន បានពី ៥២,៨ពាន់លានរៀន ទៅ ៨២,៨ពាន់លានរៀល ឬពី ១៣ លានដុល្លារទៅ ២០,៤លានដុល្លារ។

អគ្គនាយក PPWSA បានបញ្ជាក់ថា ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបាន ពីការលក់ភាគហ៊ុន នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជា ទី១-ពិនិត្យមើលលទ្ធភាព ក្នុងការសង់ កម្ចី មុន ពេលកំណត់ដល់ ធនាគារពិភពលោក និង ទីភ្នាក់ងារ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជប៉ុន នៅកម្ពុជា។ ទី២-ចំណាយពង្រីកផ្ទៃ សេវារបស់រដ្ឋាករទឹក បន្ថែមទៀត ដោយការដាក់ពង្រីក បំពង់បញ្ជូនទឹក និងសាងសង់ស្ថានីយ ផលិតទឹកស្អាតជាដើម។ ទី៣- ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ជាទុនបង្វិល និង ទី៤-ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាង ទុរកិច្ចថ្មីៗ ។

លោកបន្តថា “យើងបានចាប់ផ្តើម ធ្វើការពង្រីកធុរកិច្ចមួយចំនួន ហើយ ដែលបច្ចុប្បន្ន យើងអាចធ្វើជាសេវាប្រឹក្សា ដល់បណ្តាទឹកស្អាត នៅ ខេត្តដទៃ។ យើងអាចធ្វើជាអ្នកសាងសង់ នូវបណ្តាញមធ្យោបាយ ទាក់ទងដល់វិស័យទឹកស្អាត យើងអាចស៊ីឈ្នួល លើការស្រាវជ្រាវទឹក បាត់បង់។ យើងអាចធ្វើច្រើន នៅក្នុងសង្គមប្រទេសរបស់យើង និងតំបន់ជុំវិញកំពុងត្រូវការ ក៏ប៉ុន្តែ ភារកិច្ចរបស់យើងដំបូងបំផុតគឺការ បំពេញ ធុរកិច្ចស្នូលរបស់យើង ឲ្យបានល្អប្រសើរឥតខ្ចះ មុននឹងឈានដល់បណ្តាធុរកិច្ចពង្រីកថ្មី” ។

តាមការគ្រោងទុក ដំណើការជួញដូរ មូលបត្ររបស់ PPWSA និងចាប់ផ្តើម នៅក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែររួច គឺថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ខាងមុខ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ ការធ្វើប៊ុកបៀលឌីង និងបរិវិស្វកម្ម ៕

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: